Tjenester vi tilbyr

Internkontroll

Regelverket oppleves ofte som komplisert for de som driver bedrifter. Det er mange krav og kjappe frister som skal overholdes. I en travel hverdag er fokus rettet mot kjernevirksomheten i en bedrift, det er varer og tjenester som skal selges. Det er dette bedriftene lever av.

Vi satser derfor på å bistå bedrifter med å få på plass gode internkontrollsystemer slik at man forebygger problemer og uheldige situasjoner som følge av at en regel ikke er fulgt. Vi påtar oss oppdrag innen internkontroll for ulike bransjer.

Internkontrollforskriften finner du her.

Rådgivning

På samme vis som vi snakker om våre liv, kan vi snakke om bedrifters liv. Det er ulike behov i ulike faser. Når noen i lang tid har gått med planer om å starte bedrift, så vil vi gjerne bistå fra begynnelsen av. Fra fødselen, de første leveårene, i utviklingsfaser, i vekstfaser og i vanskelige faser. Vi bistår også hvis din bedrift er inne i en omstillingsfase, kanskje når du skal satse på noe nytt.

Blant annet kan vi bistå med søknader til finansiering for ditt prosjekt, eller jobbe med at du kan benytte skattefunn* som ordning i denne fasen. I tillegg tilbyr vi rådgivning og sekretariatstjenester til offentlige instanser.

Vi tilbyr ulike tjenester innen rådgivning:

 • Prosjektledelse/management
 • Finansiering og søknader
 • Økonomisk rådgivning
 • Forvaltningsrettet bistand (kontakt med offentlige instanser)

Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

Regnskap

Vi fører regnskap i en 100 % skybasert løsning – Tripletex. Regnskapsprogrammet sikrer fleksibilitet og kommunikasjon med deg som kunde. Både du som kunde og vi har tilgang til ditt regnskap. Vi har vektlagt nye IT-løsninger for vårt arbeid, som sikrer effektivitet og fleksibilitet i vårt arbeid.

Vi bistår med:

 • Regnskapsføring
 • Rapportering til offentlige registre
 • Lønn
 • Årsoppgjør
 • Likningspapirer
 • Nyetablering. Stiftelse og omdanning av selskaper.

Noen av fordelene med å bruke Tripletex:

 • Tilgang overalt, 100 % skybasert løsning
 • Enkel rollefordeling mellom klient og byrå
 • Enkel tilgang til alle klienter
 • Automatiske betalingsløsninger
 • Effektiv bilagsregistrering
 • Oversiktlig rapportering
 • En rekke muligheter for effektivisering og automatisering – mulighet til å ta inn flere klienter
 • Et fantastisk partnerprogram

Les mer om Tripletex her.

Kontrollutvalgstjenester

Vi har oppdrag som kontrollutvalgssekretariat for følgende kommuner:

 • Nordre Follo kommune
 • Stange kommune
 • Nord-Fron kommune
 • Løten kommune
 • Hamar kommune 
 • Sør-Fron kommune
 • Ringebu kommune
 • Nærøysund kommune

Har du spørsmål?